Девелопмент

Әзірлеу және жазу:

• сценарийлік идеялар мен логлайндар,
• сценарийлік сұраныс,
• синопсистер,
• көріністік және эпизодтық жоспарлар (тритменттер),
• сериалдар үшін сериялар жоспары,
• сценарийлерге диалогтар (диалогист),
• әдеби туындыларды кинобейімдеу,
• сценарийлердің құрылымын құрастыру,
• сценарийлік туындыларды өңдеу және жетілдіру.