Құқық

• Кез-келген деңгейдегі келіссөздерде авторларды ұсыну.
• Келіссөздерді заңды сүйемелдеу, келісімшарттарды әзірлеу және келісімшарттарға отыру, қосымша келісімдер және басқа да заң құжаттарын әзірлеу.
• Зияткерлік меншікті (авторлық құқықты) және басқа да меншікті тиімді қорғау.
• Авторлық келісімшарттарды кешенді сараптамалау.
• Зияткерлік меншік құқығы және қаржылық реттеу мәселелері бойынша білікті кеңес беру.
• Сотта істің қаралуын қолданбай отырып, тараптарды келіссөзге жетуі үшін сотқа дейінгі реттеу.
• Заң сұрақтары бойынша сотта және басқа да органдарда тараптардың мүдделерін ұсыну
• Коммерциялық тәуекелділік пен шығындарды сараптау